Blog

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny – MUDr. Denisa Mistríková

Diabetologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou pacientov s ochorením cukrovky, metabolickými poruchami a poruchami ďalšej látkovej premeny. Dispenzarizujeme pacientov s prediabetom , diabetom (vrátane pacientov s gestačným DM), ako aj pacientov so zvýšenou hladinou lipidov v krvi. Poskytujeme: Lekár: MUDr. Denisa MistríkováSestra: Viac informácií…

Všeobecná ambulancia – MUDR. Erika Fuxhofferová, MUDr.Martin Čulák (OR PZ Nitra)

Sme všeobecnou ambulanciou a služobným lekárom MV SR. Zaoberáme sa diagnostikou, liečbou, prevenciou, edukáciou pacientov a základnou posudkovou činnosťou. V našej ambulancii vykonávame tieto úkony: Lekár: MUDr. Erika Fuxhofferová (Po-Ut-Str), MUDr. Martin Čulák (Štv-Pia)Sestra: Zuzana Koláriková Nájdete nás: dislokované pracovisko Viac informácií…

Kardiologická ambulancia – MUDr. Katarína Lacová

Naša kardiologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení srdcovocievneho systému. Ochorenia kardiovaskulárneho systému patria medzi najrozšírenejšie, preto dbáme na rýchlu, dostupnú a kvalitnú pomoc. Vyšetrenia, ktoré poskytujeme: Lekár: MUDr. Katarína Lacová, MUDr. Laura BrettschneiderSestra: Silvia Blažová Nájdete nás: v budove nemocnice, Viac informácií…

Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba – medicínska časť

  Medicínsku časť oddelenia tvorí ambulancia preventívneho centra a PZS a interná ambulancia PZS, v rámci ktorých vykonávame okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti aj nasledovné činnosti: Ďalej vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci: Zabezpečujeme aj cielené lekárske preventívne prehliadky orientované na výkonkonkrétnej profesie: Viac informácií…

Všeobecná ambulancia –  MUDr. Michal Vlčko  (KR PZ Košice)

Sme všeobecnou ambulanciou a služobným lekárom MV SR. Zaoberáme sa základnou posudkovou činnosťou, diagnostikou, liečbou a prevenciou pacientov a ich edukáciou. Vykonávame základné vyšetrenia, medzi ktoré patria odbery biologického materiálu (moč, krv, spútum, stolica), vyšetrenie pomocou EKG či preventívne prehliadky. S pacientami komunikujeme aj Viac informácií…

DIGITAL-2022-CYBER-02 – Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.

Obdobie: (01/2023 – 12/2025)  Informácia o projekte: Projekt je neoddeliteľnou súčasťou zásadnej transformácie technologických celkov nemocnice s cieľom dosiahnuť vysoký štandard zabezpečenia proti kybernetickým útokom. Zároveň sa posilní jej pripravenosť na národnú a cezhraničnú spoluprácu v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti, Viac informácií…

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.

Obdobie: (12/2022 – 12/2023)  Informácia o projekte: Naša nemocnica sa úspešne zapojila do programu spolufinancovaného Európskou úniou a ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení  ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na čerpanie nenávratného finančného príspevku. Cieľom  projektu  Viac informácií…

Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., ako reakcia na pandémiu COVID-19

Obdobie: (04/2021 – 03/2023)  Informácia o projekte: Naša nemocnica sa úspešne zapojila do programu spolufinancovaného Európskou úniou a Ministerstvom zdravotníctva SR na čerpanie nenávratného finančného príspevku. Cieľom  projektu  bolo  obstaranie  prístrojového  vybavenia  pre  pracovisko  Bratislava,  ktoré pokrýva potrebu zabezpečenia prevencie, diagnostiky Viac informácií…

Informácie o projekte:

Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a. s. ako reakcia na pandémiu COVID-19 Žiadateľovi Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s. bola v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt Viac informácií…

CT pracovisko

Naše pracovisko poskytuje vyšetrenia: Príprava na vyšetrenie: Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť : Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči Viac informácií…