Blog

Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba – medicínska časť

  Medicínsku časť oddelenia tvorí ambulancia preventívneho centra a PZS a interná ambulancia PZS, v rámci ktorých vykonávame okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti aj nasledovné činnosti: Ďalej vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci: Zabezpečujeme aj cielené lekárske preventívne prehliadky orientované na výkonkonkrétnej profesie: Viac informácií…

Všeobecná ambulancia –  MUDr. Michal Vlčko  (KR PZ Košice)

Sme všeobecnou ambulanciou a služobným lekárom MV SR. Zaoberáme sa základnou posudkovou činnosťou, diagnostikou, liečbou a prevenciou pacientov a ich edukáciou. Vykonávame základné vyšetrenia, medzi ktoré patria odbery biologického materiálu (moč, krv, spútum, stolica), vyšetrenie pomocou EKG či preventívne prehliadky. S pacientami komunikujeme aj Viac informácií…

DIGITAL-2022-CYBER-02 – Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.

Obdobie: (01/2023 – 12/2025)  Informácia o projekte: Projekt je neoddeliteľnou súčasťou zásadnej transformácie technologických celkov nemocnice s cieľom dosiahnuť vysoký štandard zabezpečenia proti kybernetickým útokom. Zároveň sa posilní jej pripravenosť na národnú a cezhraničnú spoluprácu v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti, Viac informácií…

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.

Obdobie: (12/2022 – 12/2023)  Informácia o projekte: Naša nemocnica sa úspešne zapojila do programu spolufinancovaného Európskou úniou a ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení  ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na čerpanie nenávratného finančného príspevku. Cieľom  projektu  Viac informácií…

Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., ako reakcia na pandémiu COVID-19

Obdobie: (04/2021 – 03/2023)  Informácia o projekte: Naša nemocnica sa úspešne zapojila do programu spolufinancovaného Európskou úniou a Ministerstvom zdravotníctva SR na čerpanie nenávratného finančného príspevku. Cieľom  projektu  bolo  obstaranie  prístrojového  vybavenia  pre  pracovisko  Bratislava,  ktoré pokrýva potrebu zabezpečenia prevencie, diagnostiky Viac informácií…

Všeobecná ambulancia – MUDr. Patrícia Vrabeľ Barillová

V ambulancii všeobecného lekárstva sa zaoberáme diagnostikou, včasnou liečbou, ale aj prevenciou (primárnou, sekundárnou a terciárnou). Medzi ďalšie činnosti patrí základná posudková činnosť a edukácia pacientov. Poskytujeme klinické vyšetrenia, odbery na laboratórne spracovanie (biochemické, mikrobiologické), vyšetrenie moču a sedimentácie, okultné krvácanie, drobné ošetrenia, Viac informácií…

Rádiodiagnostické oddelenie – Klinika SZU

Rádiodiagnostické oddelenie – Klinika SZU poskytuje široké spektrum rádiologických výkonov, vďaka ktorým zobrazujeme viaceré orgány ľudského tela. Poskytujeme: Vedúci lekár a prednosta kliniky: MUDr. Berecová Zuzana, PhD.,EBCRZástupca vedúceho lekára: MUDr. Hazlinger Martin, MPH.Vedúci RTG technik: Bc. Kopeinigová Bronislava Nájdete nás: v budove Viac informácií…