DIGITAL-2022-CYBER-02 – Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.

Published by Nemocnica sv. Michala on

Obdobie: (01/2023 – 12/2025) 

Informácia o projekte:

Projekt je neoddeliteľnou súčasťou zásadnej transformácie technologických celkov nemocnice s cieľom dosiahnuť vysoký štandard zabezpečenia proti kybernetickým útokom. Zároveň sa posilní jej pripravenosť na národnú a cezhraničnú spoluprácu v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti, výskumu a vývoja nových liečebných metód. Jedna z hlavných zistených slabín a úzkych bodov na ceste k ďalšiemu rozvoju spočíva v riadení údajov. Preto sa navrhované opatrenie zameriava na komplexné riešenie vysokej dostupnosti údajov, zálohovania a rýchlej obnovy v prípade obmedzenia prístupu spôsobeným kybernetickým útokom. Nové riešenie ukladania dát umožní aj bezpečné zdieľanie dát medzi rôznymi inštitúciami, ako sú iné zdravotné strediská, výskumné strediská a súkromný sektor spolupracujúci na poskytovaní a rozvoji nemocničných služieb.

Zvýšený súlad s kybernetickou bezpečnosťou prostredníctvom nástrojov riadenia prispôsobených pre zdravotnú starostlivosť tiež umožňuje nemocnici plánovať zosúladenie s európskym regulačným rámcom, čím sa maximalizuje jeho dostupná investičná kapacita.

Cieľom projektu je dosiahnuť viaceré významné benefity a riešia dôležité problémy, ktorými sú:

  • zvýšenie dostupnosti informačných aktív,
  • konsolidácia riadenia prístupu k informačným aktívam naprieč stále rastúcim počtom špecializovaných platforiem,
  • kvalitatívna zmena prístupu k rastúcim objemom údajov po digitalizácii zdravotníctva,
  • zabezpečenie vhodnej replikácie výpočtov a údajov komponentov v prostredí Žiadateľa, odstránením zostávajúcich SPOF.