Všeobecná ambulancia –  MUDr. Michal Vlčko  (KR PZ Košice)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Sme všeobecnou ambulanciou a služobným lekárom MV SR. Zaoberáme sa základnou posudkovou činnosťou, diagnostikou, liečbou a prevenciou pacientov a ich edukáciou.

Vykonávame základné vyšetrenia, medzi ktoré patria odbery biologického materiálu (moč, krv, spútum, stolica), vyšetrenie pomocou EKG či preventívne prehliadky. S pacientami komunikujeme aj telefonicky.

Okrem základných vyšetrení poskytujeme aj špecializované úkony:

  • vyšetrenie pred prijatím do policajného zboru – Lekárske vysvedčenie,
  • vystavovanie PN,
  • vyhodnocovanie posudkov spôsobilosti na prácu,
  • vyhodnocovanie spôsobilosti pre držanie zbrane,
  • vyhodnocovanie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla ,
  • vypisovanie žiadosti a tlačív pre sociálne poisťovne, Lekárska komisia sociálneho zabezpečenia policajtov,
  • návrhy na kúpeľnú liečbu, liečebnú preventívnu rehabilitáciu, bodové hodnotenie úrazov, výpisy zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne.

Tím ambulancie

Lekár:  MUDr. Michal Vlčko
Sestra: Žaneta Lifková

Kontakt

Nájdete nás: dislokované pracovisko pri KR PZ, Kuzmányho 8, 040 01 Košice.
Kontakt: 0961/960-075, 0961/960-076