Všeobecná ambulancia – MUDR. Erika Fuxhofferová, MUDr.Martin Čulák (OR PZ Nitra)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Sme všeobecnou ambulanciou a služobným lekárom MV SR. Zaoberáme sa diagnostikou, liečbou, prevenciou, edukáciou pacientov a základnou posudkovou činnosťou.

V našej ambulancii vykonávame tieto úkony:

  • odber biologického materiálu (krv,moč,stolica)
  • EKG vyšetrenie
  • preventívne prehliadky pre zdravotné poisťovne a špecifickú zdravotnú starostlivosť
  • klinické a fyzikálne vyšetrenie
  • vystavujeme doklady o dočasnej práceneschopnosti, návrhy na kúpeľnú liečbu, liečebnú preventívnu rehabilitáciu, návrhy na rekondičné pobyty, spôsobilosti  na prácu, na vedenie motorového vozidla, na držanie zbrane, bodové hodnotenie úrazov, výpisy zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne
  • vypracovávame podklady pre posudkovú komisiu odboru sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne a MV SR pred prieskumom zdravotného stavu

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Erika Fuxhofferová (Po-Ut-Str), MUDr. Martin Čulák (Štv-Pia)
Sestra: Zuzana Koláriková

Kontakt

Nájdete nás: dislokované pracovisko pri OR PZ, Piaristická 5, 94901 Nitra
Kontakt: 0961/ 306-060, 0961/ 306-061