Denzitometrické pracovisko  

Published by Nemocnica sv. Michala on


Denzitometria je zobrazovacia metóda na meranie hustoty minerálov v kostiach a hustoty kostnej hmoty. Pomocou vyšetrenia je možné zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kostí. Ide o bezbolestné vyšetrenie, ktoré využíva röntgenové (RTG) žiarenie, ale na rozdiel od bežného RTG snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná.

Príprava na vyšetrenie: pacient bude presne poučený pri objednávaní.Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť :

  • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára,
  • kartu poistenca,
  • predošlé snímky na CD nosiči,
  • predošlú dokumentáciu,

Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€.

V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení.


Kontakt:

Nájdete nás: v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie.
Kontakt: 02/3261-1047 v čase medzi 12:00 hod. – 13:45 hod.