USG pracovisko (ultrazvuk)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naše pracovisko poskytuje vyšetrenia:

  • orgánov brušnej dutiny,
  • malej panvy,
  • štítnej žľazy,
  • svalov,
  • ciev, prsníkov (sonografia, biopsia),
  • kĺbov a mäkkých častí.

Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť :

  • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára,
  • kartu poistenca,
  • predošlé snímky na CD nosiči,
  • predošlú dokumentáciu,

Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€.

V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení.


Kontakt:

Nájdete nás:  budova nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie
Kontakt: 02/3261-1047 v čase medzi 12:00 hod. – 13:45 hod.