Transparentnosť

Povinné zverejňovanie


– posledná aktualiźacia: 28.4.2023


Ďalšie informácie

Informácie o projekte:

Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a. s. ak…