Zubné RTG pracovisko

Published by Nemocnica sv. Michala on


Na našom pracovisku zabezpečujeme:

  • panoramatické snímky zubov (zobrazenie tvárovej časti lebky so všetkými jej štruktúrami spolu so stavom tvrdých zubných tkanív),
  • intraorálne snímky zubov (zobrazenie celého zubu aj s koreňom, alebo korunkovej časti horných a dolných zubov v záhryze na jednej strane).


Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť :

  • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára,
  • kartu poistenca,
  • predošlé snímky na CD nosiči,
  • predošlú dokumentáciu,

Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€.

V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení.


Kontakt:

Nájdete nás: v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie.
Kontakt: 02/3261-1047 v čase medzi 12:00 hod. – 13:45 hod.