Všeobecná ambulancia – MUDr. Soňa Hruzová, MPH (MV SR Bratislava)

Naša ambulancia sa zaoberá základnou posudkovou činnosťou, diagnostikou, liečbou a prevenciou pacientov a ich edukáciou. Vykonávame základné vyšetrenia, medzi ktoré patria odbery biologického materiálu (moč, krv, spútum, stolica), vyšetrenie pomocou EKG či preventívne prehliadky. S pacientami komunikujeme aj telefonicky. Okrem základných vyšetrení poskytujeme aj špecializované úkony: Lekár: MUDr. Soňa Hrúzová, MPHSestra: Mgr. Beáta Viac informácií…