Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.

Published by Nemocnica sv. Michala on

Obdobie: (12/2022 – 12/2023) 

Informácia o projekte:

Naša nemocnica sa úspešne zapojila do programu spolufinancovaného Európskou úniou a ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení  ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na čerpanie nenávratného finančného príspevku.

Cieľom  projektu  bolo  obstaranie  centrálneho ochranného prvku pre  pracovisko  Bratislava a Košice,  ktoré pokrýva potrebu zvýšenia zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti voči externým hrozbám a zároveň je súčasťou opatrení, ktoré vyžadujú kritériá zákona o kybernetickej bezpečnosti   231/2022 Z. z. Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti nemocnice, je predpokladom na zvýšenú ochranu duševného vlastníctva v nemocnici.