Aktuálne opatrenia pri hospitalizácií v UN – NsM, a.s.

Published by Nemocnica sv. Michala on

Všetci pacienti (očkovaní, nekompletne očkovaní, neočkovaní), ktorí sú indikovaní na plánovanú hospitalizáciu, sa vopred objednajú na PCR vyšetrenie na ochorenie COVID-19 a pri príjme sa preukážu negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín (od odberu vzorky).
RT-PCR test pred hospitalizáciou je BEZPLATNÝ prostredníctvom
https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php
– avšak treba pri objednávaní zaškrtnúť možnosť – predoperačné vyšetrenie/plánovaná hospitalizácia, uviesť dátum plánovanej hospitalizácie.

Vedenie UN-NsM, a.s.