Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

  • Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s.
  • Satinského I.7770/1, Bratislava 811 08
  • IČO: 44 570 783
  • DIČ: 2022738586
  • IČ DPH: SK 2022738586
  • typ obstarávateľa podľa §7, ods. 1, písm. d)
  • Druh obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
  • IBAN: SK69 8180 0000 0070 0034 3048
  • BIC: SPSRSKBA

Štatutárny zástupca:

Doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Štatutárny orgán:

Doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

MUDr. Marian Križko , PhD., MPH, MHA
Člen predstavenstva

Ing. Pavel Petrík
Člen predstavenstva