Všeobecná ambulancia – MUDr. Ladislav Valach, PhD. (OR PZ Levice)

Sme všeobecnou ambulanciou, v rámci ktorej sa zaoberáme prevenciou (primárnou, sekundárnou a terciárnou), diagnostikou, liečbou, základnou posudkovou činnosťou a edukáciou pacientov. Poskytujeme aj poradenstvo po telefóne. V našej ambulancii poskytujeme tieto úkony: Lekár: MUDr. Ladislav Valach, PhD.Sestra: Elena Felešová, Jarmila Palková Nájdete nás: dislokované pracovisko pri OR PZ, ul. Sv. Michala 35, 934 01 Viac informácií…

Všeobecná ambulancia – MUDr. Martina Valachová (OR PZ Levice)

Sme všeobecnou ambulanciou, v rámci ktorej sa zaoberáme prevenciou (primárnou, sekundárnou a terciárnou), diagnostikou, liečbou, základnou posudkovou činnosťou a edukáciou pacientov. Poskytujeme aj poradenstvo po telefóne. V našej ambulancii poskytujeme tieto úkony: Lekár: MUDr. Martina ValachováSestra: Elena Felešová, Jarmila Palková Nájdete nás: dislokované pracovisko pri OR PZ, ul. Sv. Michala 35, 934 01 Levice.Kontakt: Viac informácií…