DIGITAL-2022-CYBER-02 – Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.

Obdobie: (01/2023 – 12/2025)  Informácia o projekte: Projekt je neoddeliteľnou súčasťou zásadnej transformácie technologických celkov nemocnice s cieľom dosiahnuť vysoký štandard zabezpečenia proti kybernetickým útokom. Zároveň sa posilní jej pripravenosť na národnú a cezhraničnú spoluprácu v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti, výskumu a vývoja nových liečebných metód. Jedna z hlavných zistených Viac informácií…

Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., ako reakcia na pandémiu COVID-19

Obdobie: (04/2021 – 03/2023)  Informácia o projekte: Naša nemocnica sa úspešne zapojila do programu spolufinancovaného Európskou úniou a Ministerstvom zdravotníctva SR na čerpanie nenávratného finančného príspevku. Cieľom  projektu  bolo  obstaranie  prístrojového  vybavenia  pre  pracovisko  Bratislava,  ktoré pokrýva potrebu zabezpečenia prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 i ďalšími pridruženými ochoreniami. Viac informácií…

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s.

Obdobie: (12/2022 – 12/2023)  Informácia o projekte: Naša nemocnica sa úspešne zapojila do programu spolufinancovaného Európskou úniou a ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení  ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na čerpanie nenávratného finančného príspevku. Cieľom  projektu  bolo  obstaranie  centrálneho ochranného prvku pre  pracovisko  Bratislava a Košice,  Viac informácií…