Onko-urologická ambulancia – MUDr. Oskar Džurný, PhD.

Onko-urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou onkologických ochorení urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien. Poskytujeme komplexnú onko-urologickú starostlivosť pre pacientov s onkologickými ochoreniami prostaty, obličiek, močového mechúra, močovodov, močovej rúry, penisu, semenníkov a nadsemenníkov. Súčasťou liečebne preventívnej starostlivosti na onko-urologickej ambulancii je aj dispenzárna starostlivosť o pacientov Viac informácií…

Onko-urologická ambulancia – MUDr. Vladimír Lenko, PhD., FEBU

Onko-urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou onkologických ochorení urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien. Poskytujeme komplexnú onko-urologickú starostlivosť pre pacientov s onkologickými ochoreniami prostaty, obličiek, močového mechúra, močovodov, močovej rúry, penisu, semenníkov a nadsemenníkov. Súčasťou liečebne preventívnej starostlivosti na onko-urologickej ambulancii je aj dispenzárna starostlivosť o pacientov Viac informácií…

Pľúcna ambulancia – MUDr. Hricová Katarína

Naša pľúcna ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou chronických ochorení dýchacieho systému, ako sú bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, sarkodióza (Besnier-Boeckova choroba) a podobne. Vykonávame aj konziliárnu činnosť pre pacientov z lôžkových oddelení a iných ambulancií našej nemocnice a súčasťou našej práce je aj funkčné vyšetrenie pľúc: Lekár: MUDr. Viac informácií…

Urologická ambulancia – MUDr. Marek Ondriš

Urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení, vrodených malformácií a úrazov urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien, a tiež niektorých endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú vzťah k urogenitálnemu systému. Poskytujeme komplexnú urologickú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami prostaty, obličiek, močového mechúra, močovodov, močovej rúry, penisu, semenníkov a nadsemenníkov. Viac informácií…

Urologická ambulancia – MUDr. Michela Levčíková, PhD., MPH

Urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení, vrodených malformácií a úrazov urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien, a tiež niektorých endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú vzťah k urogenitálnemu systému. Poskytujeme komplexnú urologickú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami prostaty, obličiek, močového mechúra, močovodov, močovej rúry, penisu, semenníkov a nadsemenníkov. Viac informácií…

Urologická ambulancia – MUDr. Oskar Džurný, PhD.

Urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení, vrodených malformácií a úrazov urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien, a tiež niektorých endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú vzťah k urogenitálnemu systému. Poskytujeme komplexnú urologickú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami prostaty, obličiek, močového mechúra, močovodov, močovej rúry, penisu, semenníkov a nadsemenníkov. Viac informácií…

Urologická ambulancia – MUDr. Vladimír Lenko, PhD., FEBU

Urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení, vrodených malformácií a úrazov urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien, a tiež niektorých endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú vzťah k urogenitálnemu systému. Poskytujeme komplexnú urologickú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami prostaty, obličiek, močového mechúra, močovodov, močovej rúry, penisu, semenníkov a nadsemenníkov. Viac informácií…