Urologická ambulancia – MUDr. Michela Levčíková, PhD., MPH

Published by Nemocnica sv. Michala on


Urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení, vrodených malformácií a úrazov urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien, a tiež niektorých endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú vzťah k urogenitálnemu systému.

Poskytujeme komplexnú urologickú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami prostaty, obličiek, močového mechúra, močovodov, močovej rúry, penisu, semenníkov a nadsemenníkov.

Súčasťou liečebne preventívnej starostlivosti na urologickej ambulancii je dispenzárna starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami urogenitálneho systému.

V rámci ambulantných výkonov realizujeme neinvazívne alebo miniinvazívne výkony v lokálnej anestézii, napr. cystoskopie flexibilným prístrojom, biopsie prostaty pod USG kontrolou (TRUS), dilatácie močovej trubice u mužov aj žien, drobné chirurgické výkony a ďalšiu odbornú a špecializovanú urologickú starostlivosť.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Michaela Levčíková, PhD., MPH,
Sestra: Mgr. Janka Vavrová, Katarína Balažovičová.

Kontakt

Nájdete nás: v priestoroch Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie.
Kontakt: 02/3261-1179