Neurochirurgická ambulancia

Published by Nemocnica sv. Michala on


Neurochirurgikcá ambulancia UN – NsM, a.s. poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a konzultačnú činnosť v odbore neurochirurgia pre zamestnancov MV SR a MO SR ako aj pre civilné obyvateľstvo bez ohľadu na miesto ich bydliska.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Róbert Illéš MPH, PhD, MUDr. Tomáš Žilka, MPH, MUDr. Andrej Džubera PhD MUDr. Michal Krajčovič, MUDr. Juraj Chochol MPH,  MUDr. Michal Kľoc, PhD, MUDr. Tomáš Harag, PhD.
Sestra: Mgr. Patrícia Miklášová, Silvia Dubovská

Kontakt

Nájdete nás: v priestoroch Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie.
Kontakt: 02/3261-2308