Onko-urologická ambulancia – MUDr. Oskar Džurný, PhD.

Published by Nemocnica sv. Michala on


Onko-urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou onkologických ochorení urogenitálneho systému u mužov a uropoetického systému u žien.

Poskytujeme komplexnú onko-urologickú starostlivosť pre pacientov s onkologickými ochoreniami prostaty, obličiek, močového mechúra, močovodov, močovej rúry, penisu, semenníkov a nadsemenníkov.

Súčasťou liečebne preventívnej starostlivosti na onko-urologickej ambulancii je aj dispenzárna starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami urogenitálneho systému.

V rámci ambulantných výkonov realizujeme neinvazívne alebo miniinvazívne výkony v lokálnej anestézii, napr. cystoskopie flexibilným prístrojom, biopsie prostaty pod USG kontrolou (TRUS), dilatácie močovej trubice u mužov aj žien, drobné chirurgické výkony aďalšiu odbornú a špecializovanú onko-urologickú starostlivosť.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Oskar Džurný, PhD.,
Sestra:  Eva Urbančoková

Kontakt

Nájdete nás: v priestoroch Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie.
Kontakt: 02/3261-1175