Vyšetrenie psychickej spôsobilosti

Published by Nemocnica sv. Michala on

(napr. SBS, vysokozdvižný vozík, práce vo výške, práca s deťmi)


Posúdenie psychickej spôsobilosti na výkon práce / vyšetrenia v rámci pracovnej zdravotnej služby. … súkromná bezpečnostná služba (SBS), práca s vysokozdvižným vozíkom (VZV), práca vo výškach a iné rizikové práce. + posúdenie pracovnej psychickej záťaže

Na vyšetrenie je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz
  • okuliare na čítanie (ak používate)
  • žiadanku od lekára