Psychologická ambulancia – Mgr. Kinga Kuráková

Published by Nemocnica sv. Michala on


Psychologická ambulancia ako súčasť Psychologického centra zabezpečuje klinicko-psychologické, neuropsychologické vyšetrenia a psychoterapiu.

Ambulancia poskytuje širokú škálu služieb pri diagnostike a liečbe psychických problémov, ako aj pri posudzovaní psychickej spôsobilosti pre rôzne činnosti (napr. pre žiadateľov o zbrojný preukaz, alebo vodičské oprávnenie).

Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete na podstránke psychologického centra.

V ambulancii pracuje psychologička kvalifikovaná v odbore klinická psychológia v spolupráci s psychologickými asistentmi.


Tím ambulancie

Psychológovia: Mgr. Kinga Kuráková
Psychologický asistent: Mgr. Marta Čundrlová

Kontakt

Nájdete nás: v budove Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, č. dverí: 4.29 a 4.25
Kontakt: 02/3261 4076, 0905 428 939
Kontaktný email: psychologia@nsmas.sk