Nácvik relaxačných metód (Autogénny tréning)

Nácvik jednoduchých relaxačných techník zameraných na sebareguláciu, účelom ktorých je uvoľnenie tela a mysle. Skupinové prípadne individuálne nácvikové sedenia so psychológom vedú k zvládnutiu techník a následne ich samostatnému využívaniu. Zdravotné poisťovne preplácajú svojim poistencom 10 sedení. V tomto prípade je potrebné na prvé sedenie so sebou priniesť kartičku poistenca, Viac informácií…

Psychologické vyšetrenie (psychotesty) na žiadosť lekára

Psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť obvodného lekára, alebo lekára špecialistu (odbory ako psychiatra, neurológia, algeziológia, dermatológia, gastroenterológia, gynekológia a podobne). Na vyšetrenie je potrebné si priniesť: Psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára prepláca poistencom zdravotná poisťovňa. Psychodiagnostické vyšetrenia na súkromné, prípadne pracovné účely, je možné absolvovať za poplatok podľa aktuálne platného cenníka.

Psychoterapeutické sedenia

Individuálna psychoterapia sa zameriava na pomoc pri zvládaní náročných životných situácií, psychosomatických ťažkostiach, stavoch úzkosti, depresie, prežitej traume, dlhodobom prežívaní strachu a zvyšovaní úrovne sebapoznania. Na prvé sedenie je potrebné so sebou priniesť: Zdravotné poisťovne preplácajú svojim poistencom 15 resp. 25 sedení (v závislosti podľa druhu psychoterapie). Sedenia si je Viac informácií…