Psychologické centrum

Published by Nemocnica sv. Michala on


Psychologické centrum poskytuje služby v rámci diagnostiky a liečby psychických porúch, ako aj pri posudzovaní psychickej spôsobilosti pre rôzne činnosti (napr. pre žiadateľov o zbrojný preukaz, alebo vodičské oprávnenie).

Centrum poskytuje ambulantnú starostlivosť o pacientov v odbore klinická psychológia. Zaoberá sa psychodiagnostikou (posúdenie stavu kognitívnych funkcií, osobnosti, intelektu) a psychoterapiou (relaxačné techniky, terapia zameraná na liečbu traumy, krízová intervencia, systematické vedenie pacientov s akútnymi alebo chronickými psychickými a behaviorálnymi problémami).

Súčasťou centra je tiež ambulancia, ktorá poskytuje služby z oblasti dopravnej psychológie. Psychologické vyšetrenie je určené najmä pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia všetkých skupín a tiež pre vodičov po dosiahnutí veku 65 rokov, taxislužbu, vodičov s právom prednostnej jazdy alebo na prepravu nebezpečných vecí.


Tím oddelenia

Vedúci psychológ centra: PhDr. Ľubica Šabíková
Zástupca vedúceho psychológa: Mgr. Dávid Gonda
Psychológovia a psychoterapeuti: Mgr. Kinga Kuráková, Mgr. Michaela Valentovičová, Mgr. Kristína Vasková, PhDr. Katarína Lengyelová, MPH
Psychologický asistent: Mgr. Marta Čundrlová

Kontakt: 02/3261-4076

Telefonické a osobné objednanie je možné iba v čase 07:15 – 07:55 a 14:30 – 15:00.

Nájdete nás: v budove Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 3. poschodie
Telefón: 02/3261-4076, 0905 428 939
E-mail: psychologia@nsmas.sk