Psychoterapeutické sedenia

Published by Nemocnica sv. Michala on


Individuálna psychoterapia sa zameriava na pomoc pri zvládaní náročných životných situácií, psychosomatických ťažkostiach, stavoch úzkosti, depresie, prežitej traume, dlhodobom prežívaní strachu a zvyšovaní úrovne sebapoznania.

Na prvé sedenie je potrebné so sebou priniesť:

  • kartičku poistenca
  • okuliare na čítanie (ak používate)

Zdravotné poisťovne preplácajú svojim poistencom 15 resp. 25 sedení (v závislosti podľa druhu psychoterapie).

Sedenia si je možné hradiť aj súkromne, priamou platbou podľa aktuálne platného cenníka nemocnice.