Angiologická ambulancia – MUDr. Barbora Javorská

Published by Nemocnica sv. Michala on


Angiológia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá chorobami cievneho systému.

V našej ambulancii sa venujeme prevencii, diagnostike a liečbe chorôb artériového, venózneho a lymfatického systému ako aj konziliárnou činnosťou pre hospitalizovaných pacientov nemocnice na oddelení gerontológie a geriatrie – Kliniky UPJŠoddelení dlhodobo chorých.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Barbora Javorská
Sestra: Bc. Alžbeta Eštočinová

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok C, prízemie vpravo.
Kontakt: 055/6130-916
E-mail: barbora.javorska@nsmas.sk