Oddelenie dlhodobo chorých

Published by Nemocnica sv. Michala on


Oddelenie dlhodobo chorých je určené pre liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročne diagnostické a terapeutické postupy, ale je potrebné u nich zaistiť dlhodobú liečbu, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu zdravotníckymi pracovníkmi.

Najčastejšie  diagnózy sú cievne mozgové príhody s pridruženými komplikáciami interného charakteru, nádorové ochorenia, chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poúrazové a pooperačné stavy, stavy dlhodobej imobility a iné akútne zhoršené chronické ochorenia.

Poskytujeme liečebnú a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť vrátane dvojfázovej rehabilitácie.

Oddelenie disponuje 52 lôžkami:

  • 2 nadštandardné 1 posteľové izby,
  • 1 monitorovacia jednotka 4 posteľová,
  • 2 izolačné izby- 3 postele,
  • 13 izieb  3 posteľových,
  • 1 izba 4 posteľová

Na oddelení sa nachádza rehabilitačná  miestnosť.

Priestory ODCH  sú vybavené novým  nadštandardným materiálno-technickým vybavením.


Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Janka Kaffanová
Zástupca vedúceho lekára:
Vedúca sestra: Mgr. Martina Juhásová, dipl. s.

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok D, 1. a 2. poschodie.
Kontakt: 055/61 30 170, 055/61 30 173
E-mail: odchke@nsmas.sk