Kardiologická ambulancia – MUDr. Jozef Mochnacký

Published by Nemocnica sv. Michala on


Kardiologická ambulancia sa zaoberá poskytovaním liečby, prevencie a diagnostiky ochorenia srdca. Ochorenia kardiovaskulárneho systému patria medzi najrozšírenejšie, preto dbáme na rýchlu, dostupnú a kvalitnú pomoc.

Naši špecialisti vykonávajú kardiologické vyšetrenia pacientom, ktorí pociťujú príznaky ochorenia srdca, prekonali ochorenia srdcovo-cievneho systému alebo sú vystavení tomuto riziku a ďalším rizikovým faktorom.

Vyšetrenia, ktoré poskytujeme:

  • EKG (elektrokardiografické vyšetrenie srdca),
  • Echokrafické a celkové kardiologické vyšetrenie,
  • ERGO vyšetrenie (záťažové vyšetrenie srdca),
  • 24-hodinový HOLTER EKG+TK monitoring,
  • Spirometria.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Jozef Mochnacký
Sestra: Mária Tuhovčáková

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok C, 1. poschodie
Kontakt: 055/61 30 126
E-mail: maria.tuhovcakova@nsmas.sk , jozef.mochnacky@nsmas.sk