Kardiologická ambulancia – MUDr. Jozef Mochnacký

Kardiologická ambulancia sa zaoberá poskytovaním liečby, prevencie a diagnostiky ochorenia srdca. Ochorenia kardiovaskulárneho systému patria medzi najrozšírenejšie, preto dbáme na rýchlu, dostupnú a kvalitnú pomoc. Naši špecialisti vykonávajú kardiologické vyšetrenia pacientom, ktorí pociťujú príznaky ochorenia srdca, prekonali ochorenia srdcovo-cievneho systému alebo sú vystavení tomuto riziku a ďalším rizikovým faktorom. Vyšetrenia, ktoré poskytujeme: Lekár: Viac informácií…