Všeobecná ambulancia – MUDr. Soňa Hruzová, MPH (MV SR Bratislava)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naša ambulancia sa zaoberá základnou posudkovou činnosťou, diagnostikou, liečbou a prevenciou pacientov a ich edukáciou.

Vykonávame základné vyšetrenia, medzi ktoré patria odbery biologického materiálu (moč, krv, spútum, stolica), vyšetrenie pomocou EKG či preventívne prehliadky. S pacientami komunikujeme aj telefonicky.

Okrem základných vyšetrení poskytujeme aj špecializované úkony:

  • vyšetrenie pred prijatím do policajného zboru – Lekárske vysvedčenie,
  • vystavovanie PN,
  • vyhodnocovanie posudkov spôsobilosti na prácu,
  • vyhodnocovanie spôsobilosti pre držanie zbrane,
  • vyhodnocovanie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla ,
  • vypisovanie žiadosti a tlačív pre sociálne poisťovne, Lekárska komisia sociálneho zabezpečenia policajtov,
  • návrhy na kúpeľnú liečbu, liečebnú preventívnu rehabilitáciu, bodové hodnotenie úrazov, výpisy zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Soňa Hrúzová, MPH
Setra: Mgr. Beáta Peštová

Kontakt

Nájdete nás: dislokované pracovisko v budove MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Kontakt: 02/5094-4355
E-mail: beata.pestova@nsmas.sk