Veľkosť textu

Pod označením "Zmluvy A" sa rozumejú:

Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010.

Konverzný kurz = 30,1260 Sk za euro

 

Pod označením "Zmluvy B" sa rozumejú:

Zmluvy podpísané v období od 4. júla 2006, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010.

Konverzný kurz = 30,1260 Sk za euro

 

Pod označením "Zmluvy C" sa rozumejú:

Zmluvy platné a účinné od 10. júla 2010

 

Zmluvy od 1.1.2011

Zmluvy Nemocnica Svätého Michala, a.s. od 1.1.2011 zverejňuje na stránke www.crz.gov.sk ( Centrálny register zmlúv ).