Informácie o projekte:

Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a. s. ako reakcia na pandémiu COVID-19 Žiadateľovi Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a.s. bola v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení Univerzitná nemocnica – Nemocnica Viac informácií…