Magnetická rezonancia – MR pracovisko

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naše MR pracovisko poskytuje vyšetrenia:

 • mozgu a angiografie mozgu (zobrazenie ciev),
 • krku,
 • srdca,
 • brucha,
 • malej panvy,
 • chrbtice,
 • kolena,
 • ramena,
 • členkov.

Príprava na vyšetrenie: pacient bude presne poučený pri objednávaní.

Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť :

 • sprievodný lístok, žiadanku na vyšetrenie s pečiatkou a podpisom odosielajúceho lekára,
 • kartu poistenca,
 • predošlé snímky na CD nosiči,
 • predošlú dokumentáciu,

Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€.

V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení.


Kontakt:

Nájdete nás: v budove Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie.
Kontakt: 02/3261-1225, 02/3261 1228 v čase medzi 08:00 hod. – 12:00 hod.