CT pracovisko

Naše pracovisko poskytuje vyšetrenia: Príprava na vyšetrenie: Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť : Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€. V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po Viac informácií…

Denzitometrické pracovisko  

Denzitometria je zobrazovacia metóda na meranie hustoty minerálov v kostiach a hustoty kostnej hmoty. Pomocou vyšetrenia je možné zistiť diagnózu osteoporózy i stupeň rednutia kostí. Ide o bezbolestné vyšetrenie, ktoré využíva röntgenové (RTG) žiarenie, ale na rozdiel od bežného RTG snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná. Príprava na vyšetrenie: pacient bude presne poučený pri Viac informácií…

Pracovisko mamografie

Naše pracovisko poskytuje: Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť : Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€. V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení. Nájdete nás: v budove Viac informácií…

RTG – skiagrafické pracovisko

Naše pracovisko poskytuje snímkovanie: Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť : Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€. V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení. Nájdete nás: Viac informácií…

USG pracovisko (ultrazvuk)

Naše pracovisko poskytuje vyšetrenia: Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť : Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€. V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení. Nájdete nás: Viac informácií…

Zubné RTG pracovisko

Na našom pracovisku zabezpečujeme: Na vyšetrenie si nezabudnite priniesť : Všetky vyšetrenia sú archivované v PACS-e. Pre pacientov z ambulancií mimo UN – Nemocnice sv. Michala, a.s vydávame obrazovú dokumentáciu na CD nosiči za poplatok 2€, príp. DVD nosiči za poplatok 3€. V prípade potreby môžeme vydať snímky kedykoľvek po vyšetrení. Nájdete nás: Viac informácií…