Veľkosť textu

Ústav leteckej a preventívnej medicíny (ÚLaPM) v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s. (LVN) v Košiciach je v podmienkach Slovenskej republiky jediným ústavom svojho druhu, ktorý má na starosti výber a vyšetrovanie leteckého personálu. V roku 1994 vzniklo Oddelenie leteckého lekárstva (OLL) ako jedno z oddelení Leteckej vojenskej nemocnice. V roku 2008 z bývalého Oddelenia leteckého lekárstva vznikol Ústav leteckej a preventívnej medicíny, ktorý má dve oddelenia: Oddelenie leteckého lekárstva a preventívnej medicíny a Oddelenie leteckej a dopravnej psychológie. Za dobu svojho pôsobenia si ÚLaPM vypracoval kvalitný a spoľahlivý systém výberových a preventívnych lekárskych a psychologických vyšetrení s následnou liečebno-preventívnou starostlivosťou. Tieto svoje skúsenosti a poznatky uplatňuje v lekárskej starostlivosti a vyšetreniach nielen u špičkových, náročných a vysoko exponovaných profesií akými sú napr. letci, ale aj u preventívnych vyšetrení bežnej populácie a v klinickej praxi.

 Ambulancia leteckého a preventívneho lekárstva 
Vyšetrovanie a posudkové hodnotenie zdravotného stavu leteckého personálu (vojenského i civilného) z celej SR,ako aj zahraničných klientov, ktorí lietajú na licenciu vydanú v SR.

Kardiologická a interná ambulancia

 • kardiologické a interné vyšetrenie
 • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)
 • ergometrické vyšetrenie - vyšetrenie na bicyklovom ergometri so sledovaním EKG a tlaku krvi pri zaťažení
 • vyšetrenie neskorých komorových potenciálov
 • vyšetrenie 24 hodinového monitorovania tlaku krvi
 • echokardiografické vyšetrenie (ECHOKG)

Ambulancia funkčnej diagnostiky

 • elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)
 • spirometrické vyšetrenie - vyšetrenie funkcií pľúc
 • ergometrické vyšetrenie - vyšetrenie na bicyklovom ergometri so sledovaním EKG a tlaku krvi pri zaťažení
 • spiroergometrické vyšetrenie - ergometrické vyšetrenie rozšírené o analýzu vydychovaného vzduchu
 • vyšetrenie 24-hodinového monitorovania tlaku krvi

Letecká psychológia

 • letecko-psychologický výber uchádzačov na profesiu vojenský pilot a riadiaci letovej prevádzky
 • posudzovanie psychickej a pracovnej spôsobilosti leteckého personálu
 • vyšetrovanie a vysvetľovanie príčin leteckých nehôd a incidentov z hľadiska ľudských faktorov

Klinická psychológia

 • liečba duševných ťažkostí a porúch
 • liečba úzkostných a depresívnych nálad
 • riešenie problémov spojených s nadmerným stresom a tréning na zvládnutie stresových situácií
 • liečba psychosomatických a neurotických porúch
 • individuálna psychoterapia (hlbinno-analytický smer, relaxačné metódy)
 • skupinová psychoterapia (terapia závislostí, neurotických a psychosomatických porúch)
 • komplexná psychodiagnostika (tiež pre potreby neurológa, internistu, psychiatra, všeobecného lekáraa pod.)
 • posudková činnosť a súdno-expertízna činnosť

Dopravná a pracovná psychológia

 • posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov viesť motorové vozidlo (aj vodičov s právom prednostnej jazdy!)
 • posudzovanie psychickej spôsobilosti pracovať na rizikových pracoviskách (práce vo výškach, v hĺbkach a pod.)
 • posudzovanie psychickej spôsobilosti pre výkon práce SBS
 • posudzovanie spôsobilosti nosiť a držať strelnú zbraň
 • poradenstvo pri výberových konaniach
 • teambuildingové aktivity
 • kurzy efektívnej komunikácie pre manažérov

Špeciálne odborné činnosti

Poradenská, konzultačná, expertná, výskumná a súdno-znalecká činnosť v odboroch letecká a interná medicína, kardiológia, letecká a klinická psychológia a psychológia dopravy. Špeciálny výcvik a doškoľovanie leteckého personálu v problematike „Ľudské faktory v letectve“.

Kontakty

Prijímacia kancelária ÚLaPM
tel. 055/6130751
fax 055/6130765
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. Jozef Sabo (riaditeľ ústavu leteckej a preventívnej medicíny), tel. 055/6130751

PhDr. Juliana Mayerová (psychológ Oddelenia leteckej, dopravnej a klinickej psychológie), tel. 055/6130754
MUDr. Martina Nagyová (
lekár Oddelenia leteckej a preventívnej medicíny), tel. 055/6130751
Mgr. Timea Kolesárová (psychológ ), tel. 055/6130995


Objednávanie psychologických vyšetrení na tel. číslach 055/6130992, 055/6130755