Ocenenie zodpovedný obstarávateľ

Published by Nemocnica sv. Michala on

Naša nemocnica v prieskume spoločnosti ProWise, a.s., ktorá prevádzkuje Transparex, online platformu s dátami v oblasti verejného obstarávania, získala certifikát „A+ VEĽMI ZOPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ 2021“

Hodnotenie ukázalo, že verejné obstarávanie v našej nemocnici bolo v roku 2021 realizované profesionálne, s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Podľa hodnotenia naša nemocnica realizuje zákazky výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia

Pri hodnotení všetkých zodpovedných obstarávateľov bolo zohľadnených niekoľko ukazovateľov počet predložených ponúk, priemerné úspory vo verejnom obstarávaní, priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť verejného obstarávateľa, pochybenia v procese verejného obstarávania, koncentrácia dodávateľov, reputačné riziko obstarávateľov a reputačné riziko dodávateľov.

Hodnotenie A+ získalo menej než 1% obstarávateľov. O to väčšiu radosť máme, že tento certifikát má práve naša nemocnica.
UN-NsM, a.s.