Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny sa zaoberá spektrom liečebno-diagnostických výkonov – anestéziológiou a liečbou kriticky chorých pacientov – intenzívnou medicínou.

Činnosť oddelenia sa sústreďuje na štyry hlavné oblasti:

  • na intenzívnu starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôžku,
  • na poskytovanie znecitlivenia (anestézie)  pri liečebných a diagnostických výkonoch,
  • na ambulantnú anestéziologickú starostlivosť,
  • na ambulantnú algeziologickú starostlivosť.

Resuscitačná a intenzívna starostlivosť

Pacientom zabezpečujeme náročnú, najvyššiu formu zdravotnej starostlivosti. Ide o kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánov. Ich stav si často vyžaduje prístrojovú podporu alebo prístrojovú náhradu ich činnosti. Neodmysliteľnou súčasťou je poskytovanie pooperačnej starostlivosti o pacientov po náročných operačných výkonoch. O pacientov sa neodmysliteľne staráme 24/7 a poskytujeme im vysokú zdravotnú starostlivosť, ktorú si ich stav vyžaduje.

Anestezioloógia  

Zabezpečujeme bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Poskytujme všetky typy celkových, ako aj mnohé typy a techniky regionálnych anestézií, podľa povahy operačného výkonu. V rámci nemocnice zabezpečujeme anestéziu na operačných  pracoviskách (chirurgickom, traumatologicko-ortopedickom, urologickom, ORL, gynekologickom  a neurochirurgickom).

Podľa potreby podávame anestézie aj na internom oddelení (kardioverzie), gastroenterologickom oddelení (kolonoskopie, gastrofibroskopie) a na CT pracovisku.

Naši špecialisti sa starajú o pacientov pred a po operačných výkonoch. Súčasťou útvaru anasteziológie je preto príslušne personálne a technicky vybavená premedikačná a prebúdzacia miestnosť.  


Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Martina Ščesná
Vedúca sestra oddelenia: Mgr. Zuzana Bernátová.

Kontakt: 02/3261-3386

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 2. a 3. poschodie.
Kontakt: 02/3261-3386