Očné oddelenie

Published by Nemocnica sv. Michala on


Naše oddelenie poskytuje diagnostickú, liečebnú a chirurgickú starostlivosť pacientom s očnými ochoreniami formou hospitalizácie a jednodňovej chirurgie.

Okrem toho v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti realizujeme operácie katarakty s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky, operácie na mihalniciach i operácie na prednom segmente oka.

Oddelenie je Ministerstvom zdravotníctva SR zaradené medzi centrá na aplikáciu antirastových faktorov v liečbe vekom podmienenej degenerácie žltej škvrny (VPMD) a opuchu žltej škvrny (pri diabetickej retinopatii, po uzáveroch sietnicových ciev, u poúrazových a pozápalových stavov).

Samozrejmosťou je kvalitná štandardná a vysoko špecializovaná moderná diagnostická technika na komplexnú diagnostiku očných ochorení.
Súčasťou oddelenia je aj laserové pracovisko vybavené argónovým laserom (ALK) Quantel Medical (liečba diabetickej retinopatie, cievnych a iných ochorení sietnice) i NdYAG laserom na laserdisrupčnú liečbu (laserové operácie sekundárnych katarákt). Ďalej poskytujeme modernú a šetrnú laserovú liečbu glaukómu – selektívna laserová trabekuloplastika (SLT).

V rámci ambulantnej liečby je zdravotná starostlivosť poskytovaná v šiestich ambulanciách:

  • Oftalmologická ambulancia č. 1 – všeobecná očná ambulancia
  • Oftalmologická ambulancia č. 2 – všeobecná očná ambulancia
  • Oftalmologická ambulancia č. 3 – sietnicová (retinologická) ambulancia
  • Oftalmologická ambulancia č. 4 – kataraktová ambiulancia, ambulancia pre vnútroočné zápaly
  • Oftalmologická ambulancia č. 5 – glaukómová ambulancia,
  • Oftalmologická ambulancia č. 7 – všeobecná očná ambulancia


Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Hlaváčková Katarína, PhD.
Zástupca vedúceho lekára:  MUDr. Alfonz Balažovič
Vedúca setra:  PhDr. Lenka Barteková, MPH

Kontakt: 02/3261-3361

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 2. poschodie.
Kontakt: 02/3261-3361