Komplex operačných sál

Published by Nemocnica sv. Michala on


Komplex operačných sál personálne a materiálno-technicky zabezpečuje liečebné a diagnostické požiadavky jednotlivých chirurgických odborov. Úzko spolupracuje s Oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny a s Oddelením centrálnej sterilizácie.

Poskytujeme komplexnú perioperačnú zdravotnú starostlivosť na 5 operačných sálach v odboroch:

  • chirurgia,
  • urológia,
  • gynekológia,
  • otorinolaryngologia,
  • traumatológia,
  • ortopédia,
  • neurochirurgia.

Tím oddelenia

Vedúci lekár: MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH,
Vedúca sestra:  Mgr. Beáta Mikulíková

Kontakt:

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 2. poschodie.