Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Published by Nemocnica sv. Michala on


Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie poskytuje liečebnú rehabilitáciu pre ambulantných pacientov. Liečebnú rehabilitáciu poskytujeme aj pre hospitalizovaných pacientov oddelenia gerontológie a geriatrie – kliniky UPJŠ a  oddelenia dlhodobo chorých.

Špecializujeme sa na prevenciu, diagnostiku a liečbu porúch a ochorení pohybového systému, centrálneho a periférneho nervového systému a iných ochorení.

U nás môžete využiť tieto formy liečby:

  • Elektroliečba,
  • Magnetoterapia,
  • Liečebný ultrazvuk,
  • Fototerapia,
  • Rázová vlna – výkon hradený pacientom,
  • Termoterapia,
  • Hydroterapia,
  • Mechanoterapia,
  • Liečebná telesná výchova,
  • Reflexná liečba medicinálnym CO2 (plynové injekcie) – výkon hradený pacientom.

Tím oddelenia

Vedúci lekár oddelenia: MUDr. Viera Sochová.
Vedúci fyzioterapeut oddelenia: PhDr. Silvia Fischerová.

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok E, prízemie.
Kontakt: 055/6130-865
E-mail: rehabilitaciake@nsmas.sk