Letecko-lekárske centrum (AeMC)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Súčasťou letecko-lekárskeho centra sú odborné ambulancie, ktoré sa špecializujú na vnútorné lekárstvo a kardiológiu vrátane funkčnej diagnostiky. Bežne zabezpečujeme prehliadky leteckého personálu na základe „Osvedčenia spôsobilosti Dopravného úradu SR“, ale aj odborné vyšetrenia bežných pacientov.

Vykonávame vstupné a periodické letecké lekárske prehliadky leteckého personálu a vydávame lekárske osvedčenia 1., 2. triedy a LAPL  pilotom s kvalifikáciou:

 • doprava (ATPL),
 • komerčný (CPL) a súkromný pilot lietadla (PPL),
 • pilot ľahkých lietadiel (LAPL),
 • pilot klzáka – klzák (SPL, GLD),
 • pilot balóna (BPL),
 • pilot ultraľahkého lietadla (ULL, SLZ),
 • pilot paraglidu (PK, PG, MPK, MPG),
 • závesný klzák (ZK, MZK),
 • parašutisti,
 • riadiacim letových činností (3.trieda)
 • a palubným sprievodcom (CC).

V odborných ambulanciách sú vyšetrovaní aj príslušníci silových zložiek, klienti Pracovnej zdravotnej služby a bežní pacienti podľa objednania.


Tím oddelenia

Vedúci lekár centra: MUDr. Jozef Sabo,
Sestra: PhDr. Mária Gendová, Anna Orság Husťáková, Eva Kovalova

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 7. poschodie.
Kontakt: 055/6130-751
E-mail: leteckelekarstvoke@nsmas.sk