Chirurgická ambulancia – MUDr. Jozef Javorský

Published by Nemocnica sv. Michala on


Chirurgická ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré sú liečiteľné chirurgickými metódami.

Poskytujeme:

  • základná starostlivosť o chirurgických pacientov,
  • vstupné lekárske vyšetrenie uchádzačov do služobného pomeru v PZ, Hasičského a záchranného zboru , Zboru väzenskej a justičnej stráže a Horskej a záchrannej služby,
  • vyšetrenie leteckého personálu,
  • chirurgická starostlivosť o odsúdených a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže,
  • konzílium pri lôžku na oddelení gerontológie a geriatrie – kliniky UPJŠ a oddelení dlhodobo chorých.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Jozef Javorský
Sestra: Iveta Rakacká, Dáša Žlebčíková

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 2. poschodie
Kontakt: 055/6130-920
E-mail: iveta.rakacka@nsmas.skdasa.zlebcikova@nsmas.sk
E-mail: jozef.javorsky@nsmas.sk