Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Alexander Machava

Published by Nemocnica sv. Michala on


Ambulancia vnútorného lekárstva sa špecializuje na diagnostiku a liečbu celého spektra interných ochorení. Vykonávame diagnostiku a liečbu interných ochorení, ako aj dispenzarizáciu pacientov s týmito ochoreniami a koordináciu s príbuznými odbormi.

Ide o:

  • diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení,
  • základnú diferenciálnu diagnostiku,
  • liečbu gastroenterologických, nefrologických, endokrinologických a reumatologických ochorení.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Alexander Machava
Sestra: Iveta Hanušovská

Kontakt

Nájdete nás: Murgašova 1, 040 86 Košice, Blok A, 3. poschodie
Kontakt: 055/61 30 913
E-mail: alexander.machava@nsmas.sk ,  iveta.hanusovska@nsmas.sk