Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba – MUDr. M. Frajbergová

Preventívne centrum a pracovná zdravotná služba má dve časti: nemedicínsku časť, medicínsku časť. Staráme sa o to, aby sme eliminovali choroby z povolania, upozorňujeme na negatívne faktory v pracovnom prostredí, či vyhodnocujeme riziká na pracovisku. Cieľom je, aby zamestnanci v pracovnom kolektíve viedli zdravú a bezpečnú prácu a mali schopnosť Viac informácií…