Ambulancia všeobecného lekárstva – MUDr. Miriam Bodo Bartošová (OR PZ Michalovce)

Published by Nemocnica sv. Michala on


Sme ambulancia všeobecného lekára, venujeme sa diagnostike, liečbe, prevencii i základnej posudkovej činnosti.

Poskytujeme základné vyšetrenia, medzi ktoré patria odbery biologického materiálu (moč, krv, spútum, stolica), vyšetrenie pomocou EKG či preventívne prehliadky. S pacientami komunikujeme aj telefonicky.

Vykonávame nielen aktuálnu a udržiavaciu liečbu, ale aj špecifickú zdravotnú starostlivosť, medzi ktoré patria:

 • realizácia ambulantného 24-hod. monitorovania krvného tlaku (TK – AMTK) a jeho vyhodnotenie,
 • vyšetrenie pred príjmom do policajného zboru „Lekárske vysvedčenie“,
 • vystavenie dokladov o dočasnej pracovnej neschopnosti, o jej trvaní,
 • podklady pre posudkovú komisiu odboru sociálneho zabezpečenia sociálnej poisťovne a MV SR pred prieskumom zdravotného stavu,
 • bodové ohodnotenie úrazov, dotazníky pre komerčné poisťovne a pred psychologickým vyšetrením.

Vykonávame aj vyhodnotenie posudkov:

 • o vykonaní preventívnej prehliadky v rámci špecifickej zdravotnej starostlivosti,
 • o spôsobilosti na prácu,
 • o spôsobilosti nastúpiť na kúpeľnú liečbu,
 • o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
 • držania zbrane,
 • na špeciálne kurzy,
 • spracovanie návrhov na kúpeľnú liečbu a preventívnu zdravotnú rehabilitáciu, spracovanie návrhu pred rekondičným pohybom.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Miriam Bodo Bartošová
Sestra: Bc. Dagmar Matejovičová

Kontakt

Nájdete nás: dislokované pracovisko pri OR PZ, Jána Hollého 46, 071 01 Michalovce. Suterén
Kontakt: 0961/723-132, 0961/723-133