Očná ambulancia č. 3 – Sietnicová (retinologická) ambulancia

Published by Nemocnica sv. Michala on


Vyšetrenia poskytujeme pre pacientov vopred objednávaných osobne, alebo telefonicky na čísle 02/3261 2033 (prosíme, volajte iba po 13:00 hod.) Objednanie je možné len na odporúčanie ambulantného oftalmológa Pri objednávaní vás požiadame o stručný popis problému s očami, prípadne diagnózu z výmenného lístka, pre ktorú vás poslali na očné vyšetrenie.

Čas objednania je orientačný, prosíme vás o trpezlivosť. Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne, preto nie je vždy možné vopred odhadnúť dĺžku vyšetrenia. Našou snahou je kvalitné oftalmologické vyšetrenie s riešením vášho očného problému.

Poskytujeme:

  • diagnostiku, terapiu a konziliárne oftalmologické služby u pacientov s ochoreniami sietnice
  • špecializované očné vyšetrenia sietnice – fluoresceínovú angiografiu (FAG), autofluorescenciu, infrared, red-free zobrazenie, fundus foto, optickú koherentnú tomografiu/očné CT (OCT), OCT angiografiu,
  • ošetrenie sietnice laserovou koaguláciou (PASCAL laser 577 nm s Endpoint management),
  • sme aplikačné centrum pre liečbu ochorení sietnice antirastovými faktormi (biologická antiVEGF liečba), tzv. intravitreálnymi injekciami (do očného sklovca),
  • staráme sa o pacientov s vlhkou formou vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM), diabetickou retinopatiou (NPDR/PDR) a diabetickým edémom makuly (DEM), oklúziami v. centralis retinae (BRVO, CRVO), centrálnou seróznou chorioretinopatiou (CSCHR), myopickými degeneratívnymi zmenami, degeneráciami a dystrofiami sietnice,

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Pavol Kusenda, FEBO, MUDr. Hedviga Miková, MUDr. Zuzana Gabrielová
Sestra: Ingrid Poláková, Mgr.Martina Cingerová

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie
Kontakt: 02/3261-2033