Neurologická ambulancia – MUDr. Viera Volaříková

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej ambulancii sa venujeme diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe ochorení:

  • bolesti hlavy,
  • závraty,
  • cievne ochorenia nervového systému (napr. cievne mozgové príhody),
  • ochorenia pohybového aparátu (bolesti chrbtice a s nimi súvisiace bolesti v končatinách),
  • poškodenia periférnych nervov (napr. polyneuropatie, karpálny tunel),
  • epilepsie,
  • demencie,
  • extrapyramídové ochorenia (napr. Parkinsonova choroba, rôzne druhy trasu) a iné.

Na základe indikácie neurologickej ambulancie poskytujeme aj vyšetrenia:

  • elektromyografického laboratória (EMG), v ktorom vyšetrujeme svaly a periférne nervy pri diagnostike ochorení ako polyneuropatie, útlakové syndrómy (napr. syndróm karpálneho tunela), poúrazové poškodenia nervov, ochorenia svalov a poruchy nervosvalového prenosu (napr. myastenia gravis),
  • elektroencefalografického laboratória (EEG), ktoré slúži na snímanie a zaznamenávanie elektrickej aktivity mozgu. Je základnou vyšetrovacou metódou pri epilepsiách, ale využitie máva aj pri iných záchvatovitých ochoreniach, napr. pri tetánii, bolestiach hlavy alebo demenciách.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. VIera Volaříková
Setra: Gabrielová Dana 

Kontakt

Nájdete nás: v priestoroch Polikliniky, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č.dverí 171
Kontakt: 02/3261-2171, 02/3261-2172