Nefrologická ambulancia – MUDr. Jozef Fekete

Published by Nemocnica sv. Michala on


V nefrologickej ambulancii sa zaoberáme vyšetrením a diagnostike ochorení obličiek a močových ciest v spolupráci s urológom. Vyhľadávame, diagnostikujeme, liečime a sledujeme poruchy obličiek a poruchy iných orgánov, ktoré vznikajú ako reakcia na porušenú obličkovú funkciu. Úzko spolupracujeme aj s ostatnými špecializovanými ambulanciami a spoločnými vyšetrovacími a liečebnými zložkami.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Jozef Fekete
Setra: Martinská Helena

Kontakt

Nájdete nás: budove Centra špecializovanej zdravotnej starostlivosti, Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, 2. poschodie
Kontakt: 02/3261-3370,  02/3261-3369