Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Vladimír Majtán

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej internej ambulancii sa zaoberáme chorobami vnútorných orgánov a podľa závažnosti ochorenia, pacienta usmerníme na ďalšie riešenie v špecializovanej ambulancii pre dané ochorenie.

Poskytujeme výkony ako sú:

  • odber biologického materiálu,
  • pred závažnejšími vyšetrovacími zákrokmi, zhotovenie a vyhodnotenie EKG,
  • vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou,
  • vyšetrenia pre posudkové účely,
  • interné preventívne vyšetrenia
  • vyšetrenia za účelom diagnostiky a liečby,
  • predoperačné vyšetrenia.

Vyšetrujeme pacientov od všeobecných/špecializovaných lekárov Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala a.s., ktorí:

  • na svoju internú ambulanciu neboli objednaní, ale z dôvodu akútneho zhoršeného zdravotného stavu potrebujú vyšetrenie,
  • potrebujú interné predoperačné vyšetrenie.

Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Vladimír Majtán
Sestra: Magdaléna Súkeníková

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie.
Kontakt: 02/3261-2025