Ambulancia vnútorného lekárstva – MUDr. Tatiana Bézayová, CSc.

Published by Nemocnica sv. Michala on


V našej internej ambulancii sa zaoberáme chorobami vnútorných orgánov a podľa závažnosti ochorenia, pacienta usmerníme na ďalšie riešenie v špecializovanej ambulancii pre dané ochorenie.

Poskytujeme výkony ako sú:

  • odber biologického materiálu,
  • meranie krvného tlaku,
  • pred závažnejšími vyšetrovacími zákrokmi, zhotovenie a vyhodnotenie EKG,
  • vyhodnotenie tlakového holtra,
  • vyšetrenia pred kúpeľnou liečbou,
  • vyšetrenia pre posudkové účely,
  • interné preventívne vyšetrenia,
  • vyšetrenia za účelom diagnostiky a liečby,
  • predoperačné vyšetrenia.

Pacientov vyšetrujeme a dispenzarizujeme podľa všeobecného lekára, ku ktorému sú zmluvne priradení:

MUDr. Viková, MUDr. Cajchanová, MUDr. Petrášová, MUDr. Vetráková, MUDr. Bačová, MUDr. Valachová (Levice), MUDr. Novák J. (Trnava), MUDr. Gonšorová, MUDr. Krištúfek (Pezinok), výsluhoví dôchodcovia.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Tatiana Bézayová, CSc.
Sestra: Dipl.s. Martina Gardošová

Kontakt

Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, 1. poschodie, č. dverí: 2011, 2012.
Kontakt: 02/3261-2011, 02/3261-2012.