Ambulancia úrazovej chirurgie – MUDr. Tomáš Horváth, MPH, MHA

Published by Nemocnica sv. Michala on


Traumatológia, známa tiež ako úrazová chirurgia, je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou poranení, najmä pohybového ústrojenstva.

Na ambulancii vykonávame:

  • primárne vyšetrenia úrazov pohybového aparátu, hlavy, hrudníka, brucha, ale aj poúrazových stavov,
  • diagnostiku a liečbu zlomenín malých kostí, podvrtnutí a vykĺbení kĺbov, natiahnutí, natrhnutí i roztrhnutí šliach, väzov či svalov,
  • ošetrenie pomliaždenín mäkkých tkanív, tržných rán,
  • ošetrenia športových úrazov ako aj chronických zmien po úrazoch.

Zabezpečujeme ambulantnú liečbu a doliečenie pre pacientov po hospitalizácií na traumatologickom-ortopedickom oddelení. Pri vážnejších úrazoch a poškodeniach indikujeme operačnú liečbu. Naša ambulancia je indikačnou, príjmovou a kontrolnou ambulanciou v súvislosti s riešením úrazov.


Tím ambulancie

Lekár: MUDr. Tomáš Horváth, MPH, MHA
Sestra: Soňa Sučanská, Zuzana Obermanová, Lucia Nižňanská

Kontakt

Nájdete nás: Nájdete nás: v budove nemocnice, Satinského 1, 811 08 Bratislava, prízemie.
Kontakt: 02/3261 1043, 02/3261 1045