Veľkosť textu
 • Vitajte
 • Objednajte sa
 • Poskytujeme

Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19

Vážení pacienti.

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii od 13.7.2020 /od7:00 hod/ pristupujeme k nasledujúcim opatreniam:

 1. Uzatvára sa vchod do budovy Starej polikliniky z Lazaretskej ulice,
 2. Otvorený bude hlavný vchod do UN-NsM, a.s. zo Satinského ul. 1 a autobrána,
 3. Obnovuje sa vstupná triáž pacientov pri vstupe do UN-NsM, a.s..
  - meranie telesnej teploty termokamerou alebo bezkontaktným teplomerom pri vstupe,
  - vypisovanie tlačiva „Čestné vyhlásenie pacienta“ - priamo na príslušnej ambulancii.

Výtery na koronavírus SARS-CoV-2 sa od 13.7.2020 budú realizovať nasledovne:


1./ plánované hospitalizácie, operačné výkony: u každého pacienta 48 hodín pred plánovaným prijatím v stane vo dvore UN-NsM, a.s. v čase 8:00-9:00 hod. určenou sestrou podľa rozpisu. Pacient bude následne prijatý na lôžkové oddelenie až po obdržaní negatívneho výsledku.

2./ akútne hospitalizácie: u každého symptomatického pacienta, tiež každého asymptomatického pacienta z rizikových skupín priamo na lôžkovom oddelení a až do obdržania negatívneho výsledku bude zabezpečená izolácia.Za pochopenie ďakujeme
Vedenie Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s.

 Návštevy na lôžkových oddeleniach


Rozhodnutím hlavného hygienika SR s účinnosťou od 3. júna 2020 od 12:00 hod. sa povoľujú návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti za dodržania nasledujúcich podmienok:

 • v rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne 2 osôb pacienta,
 • prednostne realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch areálu nemocnice alebo vo vestibule na prízemí alebo pred lôžkovými oddeleniami,
 • používať ochranné osobné prostriedky / tvárové rúška, rukavice, príp. jednorázové plášte/, vykonávať dôslednú hygienu rúk,
 • riadiť sa pokynmi ošetrujúceho personálu.

Návštevy sa nepovoľujú:

 • osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia, teplotami,
 • osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia.

Žiadame osoby, ktoré navštevujú pacientov v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici svätého Michala, a.s., aby dodržiavali vyššie uvedené opatrenia.

 

Vyhľadávanie

Informácie

Od 3. júna 2020  je odvolaný zákaz návštev na oddeleniach nemocnice. Návštevy sú možné za  dodržania podmienok uvedených tu.


Centrálny recepčný pult Satinského, čísla dostupné v pracovnej dobe od 7:00 do 15:00

/ budova nemocnice /

 • 02 / 3261-1111
 • 02 / 3261-1112
 • 02 / 3261-1113
 • 02 / 3261-1114

/ budova polikliniky /

 • 02 / 3261-1237

------------------------ 

Služba ÚPS je zabezpečená denne:15.00-7.00 hod.  V sobotu, nedeľu: 7.00- 7.00 hod.

 • 02 / 32611041
 • 02 / 32611042

Najnovšie oznamy

 • Oznamy pre pacientov UN - NSM, a.s. - v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Vážení pacienti. Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii od 13.7.2020 /od7:00 hod/ pristupujeme k nasledujúcim opatreniam: Uzatvára sa vchod do budovy Čítať ďalej...
 • Informácie pre IBD pacientov v súvislosti s ochorením COVID-19 +

  Základné informácie Pôvod ochorenia Ochorenie COVID-19 je spôsobené vírusom nazývaným SARS-CoV-2, ktorý patrí do rodiny vírusov coronaviridae. Názov coronavírus pochádza Čítať ďalej...
 • Upozornenie - dodržiavanie karanténnych opatrení +

  Vážený pacienti,v prípade, ak máte na základe verejne dostupných informácií podozrenie na nákazu koronavirusom, v žiadnom prípade nenavštevujte naše zdravotnícke Čítať ďalej...
 • Ambulancie všeobecných lekárov - upravená prevádzka v týždni od 4.5.2020 do 8.5.2020 +

  Z dôvodu doteraz prijatých protiepidemických opatrení v UN-Nemocnici svätého Michala, a.s. je upravená prevádzka na všeobecných ambulanciách v týždni od Čítať ďalej...
 • Oznam pre pacientov UN - NSM, a.s. - Pracovisko Košice +

  Vážení pacienti, vedenie Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala, a.s. oznamuje, že po dočasných obmedzeniach sme v našom zdravotníckom zariadení obnovili Čítať ďalej...
 • Zmena obchodného mena spoločnosti +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • Oznámenie o zmenách v Nemocnici svätého Michala, a. s. +

  Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, IČO: 44 570 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Čítať ďalej...
 • 1

Telefonické objednávanie